piątek, 20 listopada 2015

Pomoce dydaktyczne


Pomoce dydaktyczne:

- Architektura komputera i urządzeń peryferyjnych


ĆWICZENIA
- Podstawy systemów operacyjnych

Zadania na podstawie książek:

technik informatyk
 technik elektronik


Egzaminy technik informatyk:

EE08

 Informator OKE

EE09 


E12    KOMPENDIUM E.12-paczka

   - E13

  2019.I    praktyczny02  praktyczny04  
  2018.VI praktyczny08  ko   praktyczny09 ko    praktyczny11 ko 
  2016.VI praktyczny01 praktyczny02 praktyczny03 praktyczny04 praktyczny05 praktyczny06 praktyczny07 praktyczny08 praktyczny09 praktyczny10 praktyczny11 praktyczny12 praktyczny13 praktyczny14 praktyczny15 praktyczny16

   - E14

  2020. I zadanie   rozwiązanie
  2018. VI zadanie5   rozwiązanie5

  -stare egzaminy technik informatyk
  -teoria
  -praktyczny
   2014-06-zadanie1
   2014-06-zadanie2
   2014-06-zadanie3

  Teb SO zadania:
  Zadanie1

  Aplikacje desktopowe

  Programowanie

   programowanie w Qt :
  1. Pierwszy program - witaj informatyczny świecie
  2. Operacje na napisach
  3. Wczytywanie z otoczenia
  4. Odliczanie jako reakcja na naciśnięcie przycisku
  5. Kalkulator
  6. Wczytywanie danych z pliku czyli quiz uczniowski
  7. Odliczanie przyciskiem     
  8. Odliczanie czasu w pojedynczych sekundach  oraz w minutach i sekundach
  9. Paleta kolorów RGB 
  10. Wątki w czasie czyli paleta kolorów RGB w czasie rzeczywistym
  11. Wczytywanie obrazków i pokaz obrazków po kolei
  12. Kółko i krzyzyk - gra logiczna
  13.  to be continued....

  Fizyka

  wybrane zadania na podstawie podręcznika:

  Technik administracji

   - zadania na podstawie podręcznika
  egzaminy AU.68  egzaminy A.68

  2018.06 praktyczny rozwiązanie pisemny rozwiązanie
  2018.01 praktyczny  rozwiązanie pisemny rozwiązanie
  2017.06 praktyczny pisemny rozwiązanie
  2016.08 praktyczny rozwiązanie pisemny rozwiązanie
  2016.06 praktyczny rozwiązanie pisemny rozwiązanie
  2016.01 praktyczny rozwiązanie pisemny rozwiązanie
  2015.08 praktyczny rozwiązanie pisemny rozwiązanie
  2015.05 praktyczny rozwiązanie pisemny rozwiązanie
  2015.01                                      pisemny rozwiazanie
  2014.08 praktyczny rozwiązanie pisemny rozwiązanie
  2014.06 praktyczny rozwiązanie pisemny rozwiązanie

  ćwiczenia:

  Egzaminy technik rachunkowości:


  Informator egzamin w formule 2017 OKE - AU.36 oraz AU.65 wraz z przykładowym zadaniem
  Arkusze egzaminów praktycznych oraz pisemnych z 2016-2018 (formuła 2012 A.36 A.65)
  Egzaminy praktyczne A.36 (AU.36)
  Egzaminy praktyczne A.65 (AU.65)
  Inne materiały

  - Matetematyka


  Zadania: Podstawa   Rozszerzenie  Powtórka Stara podstawa i rozszerzenie

  Kangur student
   2018 test odpowiedzi
   2017 test odpowiedzi
   2016 test odpowiedzi
   2015 test odpowiedzi
   2014 test odpowiedzi

  Fizyka


  ISO obrazy instalacyjne systemu

   

  Maszyny wirtualne 

  maszyny importować jako urządzenie wirtualne - >  Virtualbox -> Plik -> Importuj urządzenie wirtualne. Podczas startu niektóre maszyny wyrzucą błąd . Wówczas przycisk zmień ustawienia - > nic nie zmieniając przycisk OK i powinno działać :)

  proste - tylko sam system operacyjny (+dodatki gościa - guest addition)

  Zaawansowane - system na którym coś zostało wykonane


  Zdalne lekcje - systemy operacyjne

  • Prezentacje:

  1. Systemy informatyczne pdf notatki
  2. Zalecenia dotyczące ułatwień dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych pdf notatki
  3. Terminologia dotycząca sieci komputerowych pdf notatki
  4. Zasady cyberbezpieczeństwa pdf notatki
  5. Normy, procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych pdf notatki
  • Zadania:

  1. Konsola Windows - zadanie 01