piątek, 20 listopada 2015

Pomoce dydaktyczne


Pomoce dydaktyczne:

- Architektura komputera i urządzeń peryferyjnych


ĆWICZENIA

Zadania na podstawie książek:

technik informatyk
 technik elektronik


Egzaminy technik informatyk:

EE08

 Informator OKE

EE09 


E12    KOMPENDIUM E.12-paczka

   - E13


   - E14

  2020 I zadanie   rozwiązanie
  2018 VI zadanie5   rozwiązanie5

  -stare egzaminy technik informatyk
  -teoria
  -praktyczny
   2014-06-zadanie1
   2014-06-zadanie2
   2014-06-zadanie3


  Aplikacje desktopowe

  Programowanie

   programowanie w Qt :
  1. Pierwszy program - witaj informatyczny świecie
  2. Operacje na napisach
  3. Wczytywanie z otoczenia
  4. Odliczanie jako reakcja na naciśnięcie przycisku
  5. Kalkulator
  6. Wczytywanie danych z pliku czyli quiz uczniowski
  7. Odliczanie przyciskiem     
  8. Odliczanie czasu w pojedynczych sekundach  oraz w minutach i sekundach
  9. Paleta kolorów RGB 
  10. Wątki w czasie czyli paleta kolorów RGB w czasie rzeczywistym
  11. Wczytywanie obrazków i pokaz obrazków po kolei
  12. Kółko i krzyzyk - gra logiczna
  13.  to be continued....

  Fizyka

  wybrane zadania na podstawie podręcznika:

  Technik administracji

  zadania na podstawie podręcznikaegzaminy AU.68 Obsługa klienta w jednostce administracji

  egzaminy A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji


  ćwiczenia:

  Egzaminy technik rachunkowości:


  Informator egzamin w formule 2017 OKE - AU.36 oraz AU.65 wraz z przykładowym zadaniem
  Arkusze egzaminów praktycznych oraz pisemnych z 2016-2018 (formuła 2012 A.36 A.65)
  Egzaminy praktyczne A.36 (AU.36)
  Egzaminy praktyczne A.65 (AU.65)
  Inne materiały

  - Matetematyka


  Zadania: Podstawa   Rozszerzenie  Powtórka Stara podstawa i rozszerzenie

  Kangur student
   2018 test odpowiedzi
   2017 test odpowiedzi
   2016 test odpowiedzi
   2015 test odpowiedzi
   2014 test odpowiedzi

  ISO obrazy instalacyjne systemu

   Maszyny wirtualne - VMware Player 

  maszyny rozpakować, a następnie importować jako urządzenie wirtualne - >  VMwarePlayer przycisk Player -> File -> Open.  

  Maszyny wirtualne - VirtualBox

  maszyny importować jako urządzenie wirtualne - >  Virtualbox -> Plik -> Importuj urządzenie wirtualne. Podczas startu niektóre maszyny wyrzucą błąd . Wówczas przycisk zmień ustawienia - > nic nie zmieniając przycisk OK i powinno działać :)

  proste - tylko sam system operacyjny (+dodatki gościa - guest addition)

  Android based systems
   Linux RedHat based systems
  Debian based systems 
      Ciężkie środowiska graficzne:
       Lekkie środowiska graficzne:

  Ciekawostki 

  Windows based systems

  Zaawansowane - system na którym coś zostało wykonane


  Zdalne lekcje - systemy operacyjne

  • Prezentacje:

  1. Systemy informatyczne pdf notatki
  2. Zalecenia dotyczące ułatwień dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych pdf notatki
  3. Terminologia dotycząca sieci komputerowych pdf notatki
  4. Zasady cyberbezpieczeństwa pdf notatki
  5. Normy, procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych pdf notatki
  •  Zadania na maszynach wirtualnych:
  1. Polecenie ( zadania)  maszyna zadanie A
  2. Polecenie ( zadania)  maszyna zadanie B
  3. Polecenie ( zadania)  maszyna zadanie C
  4. Polecenie ( zadania)  maszyna zadanie D
  5. Polecenie ( zadania)  maszyna zadanie E
  6. Polecenie ( zadania)  maszyna zadanie F
  7. Polecenie ( zadania) G 
  • Zadania:

  1. Konsola Windows - zadanie 01  
  2. Windows Zadanie1
  3. Konsola DOS 
   

  1 komentarz: